Ridderskapet

Ridderskapet av den Akademiska Ridkonsten är till för att beskydda den europeiska ridkulturens arv tillsammans med de moderna estetiska värdena, som gäller för kommunikation mellan häst och ryttare. Medlemmarna är menade att sprida den gamla kunskapen vidare och att alltid leta efter ny kunskap.

Ridderskapet erbjuder ryttare, som vill hålla sig till dess ideal, att ta ett prov för att visa deras kunskap och färdighet. För medlemmarna inom ridderskapet är ridning en konst, en konst man lever för, som ska ge både mening och kvalitet i ryttarens såväl som hästarnas liv.

Ett ideal som står i ridderskapet är detta: Använd dressyr för hästen, inte hästen för dressyr. Detta innebär att man ska gå efter var hästs kapacitet, talang och svårigheter och utbilda denna häst så långt det går genom att öka hästens psykiska och fysiska välmående.

En riddares ideal är att balansera hästen, göra den lätt framtill, och satt baktill medan hästen alltid söker framåt-nedåt till ryttarens hand. Ryttaren styr hästens höfter mellan sina skänklar och hästens bog mellan tyglarna. Stångbettet används på en hand enbart och dess främsta syfte är att hålla hästen mjuk. Hästens huvud placeras så att man får en jämn böjning genom hela hästens kropp, med en avslappnad aktivitet.

Det finns flera olika positioner och prov att avlägga inom ridderskapet så som t.ex. Riddare och Mästare.

Vill du läsa mer om ridderskapet kan du göra detta på den officiella sidan:

www.knighthoodoftheacademicartofriding.eu